תובענה ייצוגית

תובענה ייצוגית נגד אל-על על גביית יתר בעת ביטול עסקה בחשיפה ראשונית ובלעדית לאתר "בדלתיים סגורות", אנו מציגים פרטים מתוך בקשה לאישור תובענה כייצוגית

בקשה לאישור תובענה ייצוגית הוגשה בבית המשפט נגד אושר עד בגין טענה על הטעיית צרכנים בדבר מכירת מזגנים שאינם עומדים בתקן ובהצהרות היצרן בכך

דילוג לתוכן