תנאי השימוש באתר

מדיניות פרטיות

 1. בדלתיים סגורות מכבדת את פרטיות משמתי אתר האינטרנט שהיא מנהלת, לשם כך אנו מפרסמים את מדיניותנו בנוגע להגנת הפרטיות באתר ואנו מתחייבים לפעול על פי מדיניות זו.
 2. מטרת המדיניות היא: להסביר אודות נהלי האתר בנוגע לפרטיות המשתמשים והגולשים באתר וכן להסביר מהו השימוש שעושה בדלתיים סגורות במידע אשר נמסר על ידי המשתמשים באתר\במידע הנאסף על ידינו בעת השימוש באתר.
 3. במידה ואינך מסכים\ה לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא הפסק באופן מיידי את השימוש באתר לאלתר.
 4. יובהר כי כל האמור במסמך זה משמעו גם בלשון נקבה ולהיפך לפי העניין.

 

רישום לשירותים

 1. במידה ונדרשים מכם למלא פרטים אישיים בעת רישומכם לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, בדלתיים סגורות תבקש ממך רק את המידע הנחוץ לצורך תשלום או הרשמה בלבד.

 

מאגר המידע

 1. הנתונים שיאספו יישמרו במאגר המידע של בדלתיים סגורות והם מצויים תחת אחריותה הבלעדית.

 

השימוש באתר

 1. בעת שימוש באתר יתכן וייאסף מידע על אופן פעילותך כגון: מוצרים ושירותים שרכשת מידע או פרסמת שקראת, העמודים\כתבות שענינו אותך. אמצעי התשלום ששימשו אותך, המקום שממנו התחברת באמצעות (ip) ועוד. בדלתיים סגורות תשמור את המידע אשר נאסף במאגריה השימוש בנתונים אלו וכן השימוש בנתוני ההרשמה ייעשו אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו או לפי הוראות כל דין וזאת נעשה לצורך הגשמת המטרות המפורטות כדלקמן:

 

 1. לאפשר להשתמש בשירותים אשר מוצעים באתר, כגון: פורמים, מבצעים, באנרי פרסומות, פעילות שונות אשר יוצעו באתר.
 2. לשדרג ולכלול את התכנים והשירותים אשר מוצעים באתר, בכללם ליצור ולפתח תכנים חדשים אשר יותאמו באופן ייעודי לגולשים. כמו כן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. יודגש המידע שישמש את בדלתיים סגורות יהיה ברובו מידע סטטיסטי בלבד אשר אינו מזהה אותך באופן אישי.
 3. רכישת מוצרים ושירותים באתר הכוללים: פרסום, מידע, תכנים מטעמך.
 4. השימוש יעשה לרבות כל מטרה אחרת המפורטת ובהתאם להצהרת המדיניות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.
 5. תפעולו התקין ופיתוח האתר. יובהר המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו כפי שיעודכן מידי פעם באתר.
 6. לצורך יצירת קשר או לחילופין ניתוח מידע ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים, מידע זה לא יזהה אותך באופן אישי.

 

דיור ישיר אלקטרוני

 1. בדלתיים סגורות רשאית לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי, האמור מתייחס בין על מידע שהיא בעצמה תפרסם ובין במידע שתקבל לצורך מפרסמים אחרים.
 2. גלישתך באתר מהווה הסכמה ואישור לשליחת המידע האמור, אולם תוכל לבטל הסכמה זו ולחדול מקבלת תוכן זה בכל עת אשר תחפוץ. זאת במידה ותמסור לחברה הודעה בכתב המפורטת את ביטול הסכמתך.

 

מסירת מידע לצד שלישי

 

 1. במידה ותרכוש מוצרים ושירותים מצד שלישי אשר מפרסם באתר יועבר לצדדים שלישיים אלה את המידע הדרוש להם לצורך השלמת הליך רכישת המוצר
 2. בסיטואציה של מחלוקת משפטית בינך לבין בדלתיים סגורות אשר תחייב את חשיפת פרטיך.
 3. במידה ויתקל צו שיפוטי מבית משפט המורה על מסירת פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 4. במידה ובדלתיים סגורות תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד או גוף כלשהוא ובמידה שתתמזג עם גוף אחר או צד שלישי ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראת מדיניות זו.

 

קוקיז

 1. בדלתיים סגורות משתמשים ב"עוגיות" לצורך תחזוקה ותפעול שוטף ובכדי לאסוף מסד נתונים סטטיסטיים על אופן שימוש באתר לצורך אימות פרטי גולש וכדי להתאים את האתר להעדפותיך.
 2. בדפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת "עוגיות". אם אינך יודע כיצד לבצע פעולה זו תוכל להיעזר בקוץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש

 

אבטחת מידע

 1. בדלתיים סגורות מיישמת את מערוכת ונהלים עדכניים לאבטחת מידע אשר מהווים חומת הגנה לדליפת מידע ולחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון במאת האחוזים. לכן בדלתיים סגורות אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט והרמתי מפני דליפה וחדירה למידע המאוחסן במאגריה.

זכות לעיין במידע

 1. על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, זכאי כל אדם לעיין בעצמו או על ידי בא כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס במידע שעליו מוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ונמצא כי אינו נכון, שלם, ברור, מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם סירב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו עליו להודיע על כך למבקש באופן ברור ובדרך שנקבעה בתקנות. על סירובו דל בעל מאגר המידע לאפשר עיון במידע ועל הודעת סירובו לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער בפני בית משפט השלום ובאופן שהו נקבעו בתקנות.
 2. פנייה כזו יש להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני של מנהל האתר בכתובת: או באמצעות מספר הטלפון או במשרדי החברה בכתובת הבאה:
 3. בנוסף אם המידע שבידי בדלתיים סגורות משמש לצורך פניה אישית כלפיך בהתבסס על כך שהינך בקבוצת אוכלוסין שנקבעה על ידי אפיון של אחד או יותר בני אדם ששמותיהם גלולים במאגר (להלן: "פניה בהצעה מסחרית"). אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.


שינויים במדיניות הפרטיות

 1. בדלתיים סגורות רשאית לשנות מעת לעת את הוראת מדיניות הפרטיות, בכל מקרה של שינוי מהותי במדיניות ובהוראת שעניינן השימוש במידע האישי שמסרת תפורסם על כך הודעה מפורשת בעמוד הבית של האתר.
דילוג לתוכן