בשעה זו מתקיים דיון בעתירה של רמי יוסף כנגד תוצאות הבחירות לראשות העיר עפולה. כזכור ראש העיר המכהן ניצח וקיבל10,568 מסך קולות הבוחרים לעומתו יוסף הגיע למקום השני עם 3,485.

יוסף לא קיבל את תוצאות הבחירות, והגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בנצרת בבקשה להכריז על סיבוב שני הואיל ולשיטתו התגלו אי סדרים בקלפיות מסוימות.

כעת מתנהל הדיון בבית המשפט ובו נסקר אותו.

בומבך: "ממילא משיב 2 הגיש תצהיר והוא חשוב ונרצה להתייחס אליו"

עו"ד: "אין מעמד לעו"ד 2 בבית משפט כלל"

שופט: "החלטה: צודק בא כוח משיב 2 שאינו צד אישי בוועדה והינו משוחרר מהעתירה".

שופט: "לגופו של עניין הטיעון יהיה טיעון משלים"

בומבך: "ישנו פגם בבחירות כשמשקללים את כל הטענות יש בה.

שופט: "הפער בין מספרי הקולות למעטפות הינו משמעותי

בומבך: "לגבי המעטפות הכפולות לא ניתן הסבר משכנע".

בומבך: "ישנו פער של מאות קולות, ניסו לעשות הכול למנוע מאיתנו להגיע לחקר האמת ובכל זאת עשינו עבודה מואמצת בנושא".

שופט:"מה עשית? איך הגעת למספא המעטופות החתומות לחלק ל- 2?

בומבך מתקשה לתת נתונים.

שופט: "קלפי 23 יש פער של 23 קולות, זה מתבסס על מזפר מעטפות חתומות צהובות המזפר הוא 350 מעטפות, מהיכן הגעתם למספר הזה?

עו"ד: "עברנו על כל הפרוטוקלים ועשינו השוואה בינהם"

בומבך: "תשובת המדינה שנעשו פגמים רישמיים, שלכן אין תוחלת לערעור. ישנם מספר קלפיות שמביאים אותנו ל- 239 קולות בעיתיים. המחלוקת היא על כך האם זה בתום לב או לא".

בומבך: "אני לא מבין כיצד החומר נשמר בביתה של הסגנית? איננו יודעים איפה זה אוחסן אין לכך תקדים".

בומבך: "אני קורא את תשובת המדינה ולא מאמין".

בומבך: "הקצו לנו רק 3 שעות וחצי לעיין בנתונים".

שופט: "אני מפנה לעמודים 330 איך אני יכול לדעת על סמך הפרוטוקלים מהם המעטופות המדוברות?

בומבך: "ישנו פער משמעותי בין מספר הקולות שאמרו בתחילת הספירה לבין המספר הסופי זה מעיד על כשל משמעותי".

השופט: "טענת מנהל ועדת הבחירות שהיו מספר ערימות עם מעטפות שהיה רשום מספר על כל אחד ובפועל היה פחות בגלל זה הפער".

בומבך: "התחילו לספור לפני שכל חברי הועדה המיוחדת הגיעו לספור שוב כשל".

השופט: "המדינה הלכה איתך וחילקה בחצי אז מה גם אם המדינה אמרה החוק אינו מחייב לחלק לחצי ולכן הבדיקה חייבת להיות בדיקה כוללת סך כל הקולות שיצאו מהקלפי זה הנתון החשוב".

השופט: "אתה לא מבסס פער משמעותי".

בומבך: "גם בפרשה באריאל עשו כך ואנו נסמכים על פסק הדין הזה".

בומבך: "המשקיפים בקלפי 10 יצאו למשך שעות רבות דבר המצביע על ליקוי".

בא כוח המדינה: "הואיל ויום הבחירות הוא יום לחוץ וקשוח יתכן ויהיו כשלים כאלו ואחרים. כל הפרוטוקלים מאוזנים"

שופט: "סך המעטפות בקלפי 33 זה סך כל המעטפות גם צהובות ולבנות?

בא כוח המדינה: "הם סך המעטפות שנחתמו מהקלפי באותו היום".

שופט: "תסתכלי על נספח 7 האם אלו סך הקולות שיצאו מהקלפי?

בא כוח המדינה: "אכן".

בא כוח המדינה: "אין טענות על חשד שנעשו פעולות לא כשרות מטעם חברי הקלפי, המעטפות מאוזנות בסופו של דבר. המערער מסתפק בטיעון עלום ומספרים לא מדוייקים".

בא כול המשיבה: "גם אם יש כאן ליקוי שנעשה ב- 9 קלפיות ויש 120 מעטופות בעיתיות יתכן ולא נרשם".

שופט: בקלפי 50 יש 850 מעטפות חתומות, כתבת שאלו מעטפות פעם לראשות העיר ופעם למועצה?

בא כוח המדינה: "אנו מתייחסים לטיעון שהביא המערער, ישנם 423 מעטופות בזך הכול ונרשם בכפולות בשוגג יש במקיסמום 7 קולות בעיתיים".

שופט: כמה קולות יצאו למועצה ולראשות העיר בקלפי 50?

בא כוח המשיבה: 423 קולות אדוני.

שופט: "למה נחתמו 833 וכמה לבנות היו? ההשואה לא נכונה".

בא כוח המשיבה: "אני משווה בין המעטפות לבין מספר המצביעים בפועל זהו המספר המשמעותי".

בא כוח המדינה: "גם בספירת הפתקים הכפולים נציג מטעם המערער נכח וחתם על תוצאות הספירה ולא היתה טענה על הספירה כלל".

בא כוח המדינה: "ישבו כלל נציגי המדינה ורקחו קנוניה נגד המערער? זה טיעון תלוש מן המציאות. לא היו טענות מהותיות על כשלים מסוימים. ישנם במקסימום 7 קולות".

עו"ד ההגנה: "המערער מחלק את התוצאות לפי איך שנוח לו ל- 2 ובקלפי 10 הוא לא יוכל לחלק זאת ל- 2. יש התאמה מלאה ב- 10 הקלפיות בין הפרוטוקול לתוצאות ההצבעה בפועל. אין כן וויכוח כלל".

בא כוח המדינה: "חומר הבחירות הועבר במלואו למערער ויכל לצלמו".

עו"ד ההגנה: "המערער מחלק את התוצאות לפי איך שנוח לו ל- 2 ובקלפי 10 הוא לא יוכל לחלק זאת ל- 2. יש התאמה מלאה ב- 10 הקלפיות בין הפרוטוקול לתוצאות ההצבעה בפועל. אין כן וויכוח כלל".

השופט: פסק דין שישלח לצדדים.

קרדיט צילום: אליאור עזרן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

דילוג לתוכן